AB Cisterna är ett byggprojektbolag som tillsammans
med partners projekterar och bygger fastigheter med
hög boendekvalitet och stark miljöprofil.

Ekerö Strand

Gåshaga Gym

Nilstorpsgården

Ektorpsgården

BoKlok Ekerö

Gåshaga Pirar

Läs mer om samtliga projekt på vårt moderbolag Wallfasts webbplats: Wallfast.com